Giao quyền sử dụng khu vực biển: Phát triển kinh tế biển bền ...

2021-7-16 · Giao quyền sử dụng khu vực biển: Phát triển kinh tế biển bền vững. Thứ sáu, 16/07/2021 08:25 GMT+7. Biên phòng - Nghị định 11/2021/NĐ-CP đảm bảo việc sử dụng biển phải phù hợp với các quy hoạch; loại trừ những mâu thuẫn, xung đột trong hoạt động khai thác, sử dụng tài ...

liên hệ chúng tôi
Giao quyền sử dụng khu vực biển: Nhu cầu lớn, tiềm năng ...

2021-7-15 · Bài 1: Nhu cầu lớn, tiềm năng cao. Ngày 21/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Sau một thời gian thực hiện, Nghị định này đã bộc lộc một số khó khăn ...

liên hệ chúng tôi
(PDF) Ứng dụng GIS và viễn thám trong xây dựng bản đồ ...

Ứng dụng GIS và viễn thám trong xây dựng bản đồ chất lượng không khí khu vực khai thác khoáng sản, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình December 2018 Authors:

liên hệ chúng tôi
UBND tỉnh: Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối ...

2021-5-26 · Nhóm 5: sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá 04 triệu đồng/ha/năm. Nhóm 6: sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển khác 03 triệu đồng/ha/năm.

liên hệ chúng tôi
Chính phủ ban hành Nghị định về giao khu vực biển cho …

2021-4-14 · Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vục biển khác (nhóm 6): từ 3.000.000 đồng/ha/năm đến 7.500.000 đồng/ha/năm. Chi tiết Nghị định có file đính kèm. Nghidinh11CP2021%20(2).pdf

liên hệ chúng tôi
Sử dụng khu vực biển để khai thác điện gió chịu chi phí từ 3 ...

2  · Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vục biển khác (nhóm 6): từ 3.000.000 đồng/ha/năm đến 7.500.000 đồng/ha/năm. Theo Tạp chí Điện tử. Tags:

liên hệ chúng tôi
Công văn 1020/BTNMT-TCBHĐVN năm 2021 triển khai thi ...

2021-8-11 · Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1020/BTNMT-TCBHĐVN năm 2021 triển khai thi hành Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

liên hệ chúng tôi
Las Médulas – Wikipedia tiếng Việt

2021-8-20 · Kỹ thuật sử dụng một loại khai thác thủy lực có liên quan đến phá hoại một ngọn núi bằng lượng lớn nước. Nước được cung cấp bằng hệ thống dẫn nước. Ít nhất là bảy cống dẫn nước dài trong khu vực khai thác dẫn nước từ các dòng suối của huyện .

liên hệ chúng tôi
Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển

2021-7-1 · Sử dụng khu vực biển để khai thác dầu khí, khai thác khoáng sản: 7,5 triệu đồng/ha/năm. Sử dụng khu vực biển để làm cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí ngoài khơi và các cảng, bến khác; làm vùng nước trước cầu cảng, ...

liên hệ chúng tôi
Khai thác, chế biến và sử dụng hiệu quả nguồn khoáng sản ...

2018-3-16 · Nhưng cho đến nay, các khu vực giàu quặng về cơ bản đã khai thác chỉ còn những khu vực chồng lấn, khó khai thác và không hiệu quả kinh tế. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu quặng titan cùng với quy hoạch khai thác, chế biến, sử dụng hợp lý, hiệu quả ...

liên hệ chúng tôi
Quyết định 34/2020/QĐ-UBND mức thu tiền sử dụng khu ...

2020-3-31 · Các hoạt động sử dụng biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển phải nộp tiền sử dụng khu vực biển. a) Nhóm 1: Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu. b) Nhóm 2: Sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống ống dẫn ...

liên hệ chúng tôi
Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi ...

2021-5-10 · Đề tài "Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu vực khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên" đặt ra 4 mục tiêu: Xác lập cơ sở khoa học để cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất ngăn ...

liên hệ chúng tôi
Các loại đất theo luật đất đai 2013

2020-3-24 · Các khu vực này không được sử dụng vào mục đích thủy điện, thủy lợi hay nuôi trồng thủy hải sản. Nếu đất mặt nước chuyên dùng được sử dụng vào mục đích khai thác du lịch; nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất kinh doanh phải được kê khai đầy đủ theo quy định.

liên hệ chúng tôi
Giao quyền sử dụng khu vực biển: * Bài 2: Triển khai Nghị ...

2021-7-15 · Giao quyền sử dụng khu vực biển: * Bài 2: Triển khai Nghị định 11/2021/NĐ-CP tại TP cảng Hải Phòng. BNEWS Trong những năm qua, kinh tế biển Hải Phòng đã đóng góp khoảng 30% vào GDP toàn thành phố, GDP kinh tế biển Hải Phòng cũng chiếm khoảng hơn 30% GDP kinh tế …

liên hệ chúng tôi
Sử dụng khu vực biển để khai thác điện gió chịu chi phí từ 3 ...

2  · Sử dụng khu vực biển để khai thác điện gió chịu chi phí từ 3-7,5 triệu đồng/ha/năm

liên hệ chúng tôi
Quyết định 4353/2016/QĐ-UBND tiền sử dụng khu vực biển ...

Quyết định 4353/2016/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

liên hệ chúng tôi
Giao quyền sử dụng khu vực biển: Nâng cao hiệu quả phát ...

2021-7-15 · Thực tiễn giao khu vực biển ở nhiều địa phương trên cả nước cho thấy quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đang trong quá trình xây dựng nên việc giao khu vực biển vẫn dựa vào quy hoạch ngành, địa phương.

liên hệ chúng tôi
Quyết định 13/2018/QĐ-UBND mức thu tiền sử dụng khu ...

2020-3-31 · Mức thu tiền sử dụng khu vực biển. 1. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, được quy định như sau: a) Nhóm 1: Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu. Mức thu: 6.750.000 ...

liên hệ chúng tôi
Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác …

Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2017.

liên hệ chúng tôi
Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2021 ...

2021-7-22 · Nhóm 5: Sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá 4.400.000 đồng/ha/năm. Nhóm 6: Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển khác 3.300.000 đồng/ha/năm.

liên hệ chúng tôi
XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI VI PHẠM TRONG LĨNH ...

2020-9-18 · 4. H ành vi khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) hoặc vượt quá độ sâu cho phép khai thác bị xử phạt theo Khoản 8, Điều 37, Nghị định 36/2020/NĐ-CP. C ụ thể như sau:

liên hệ chúng tôi
Quyết định 26/2020/QĐ-UBND mức thu tiền sử dụng khu ...

2020-8-28 · Mục đích sử dụng khu vực biển Đơn giá (Đồng/ha/năm) 1 Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu 3.000.000 2 Sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện 4.000.000 3

liên hệ chúng tôi
Bình Thuận: Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo ...

2020-8-21 · Bình Thuận: Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. (TN&MT) – Tận dụng những lợi thế về tài nguyên biển, trong những năm qua tỉnh Bình Thuận đã xây dựng nhiều chính sách và giải pháp về khai thác, sử dụng tài nguyên biển nhằm phát triển ...

liên hệ chúng tôi
Giao quyền sử dụng khu vực biển: Nâng cao hiệu quả phát ...

2021-7-15 · Giao quyền sử dụng khu vực biển: Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế. Tại Hải Phòng, việc giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo Nghị định 11 bước đầu đã tạo nền móng cho sự thay đổi tư duy quản lý nhà nước về biển và ...

liên hệ chúng tôi
Nghị định số 11/2021/NĐ-CP Quy định việc giao các khu …

2021-2-19 · 1. Nhu cầu sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển của tổ chức, cá nhân; 2. Văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 3.

liên hệ chúng tôi
Quy định mới về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ ...

2021-2-22 · Tiền sử dụng khu vực biển Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật (trừ các trường hợp quy định tại Điều 31 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP).

liên hệ chúng tôi
Nghệ An: Sử dụng khu vực biển để nhận chìm phải trả phí ...

2021-8-12 · Sử dụng khu vực biển để làm vùng phục vụ hoạt động nhà hàng, khu dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao trên biển; khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch; khai thác dầu khí; khai thác khoáng sản; trục vớt hiện vật, khảo cổ với mức thu 7 triệu đồng/ha

liên hệ chúng tôi
Giao quyền sử dụng khu vực biển: Nâng cao hiệu quả phát ...

2021-7-15 · Nghị định có một số quy định mới như: quy định tất cả các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển của các tổ chức, cá nhân có phạm vi từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm ra đến hết các vùng biển Việt Nam theo văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật đều thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định (trừ việc sử dụng khu vực …

liên hệ chúng tôi
Nhiều tỉnh thiết lập khu vực hành lang bảo vệ bờ biển

2021-8-11 · Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển; cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

liên hệ chúng tôi

Bản quyền © 2007- ANC | Sơ đồ trang web